Pr. 01.01.2019 har Finanstilsynet meddelt, at der skal opkræves et gebyr på kr. 40 pr. police pr. år til Garantifonden. Dette gebyr er derfor på alle fornyelser fra og med denne dato.

BREXIT vs. Lloyd’s: Lloyd’s har valgt, at registrere et nyt Lloyd’s selskab i Brussels pr. 01.01.2019:
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Du har derfor stadig din Lloyd’s forsikring hos os – OGSÅ efter Brexit, da vores forsikringer selvfølgelig er “flyttet med”. Der blev udsendt breve i 2018 til alle kunder vedr. dette.
Vores bevisnumre starter derfor nu med 130…….   har du et ugyldigt 107-nummer så kontakt os for ombytning.

2 STORE NYHEDER : Der er nu fastpræmie-ordning for alle pr. 01.01.2018 –  og med en skadedato efter denne dato.
Dvs. at får du en belastende skade, så vil der IKKE være præmiestigning på din police.

VEJHJÆLP i Danmark (SOS Dansk Autohjælp) & Europa (Rødt SOS-kort www.sos.dk) er nu incl. præmien, gældende for alle betalte kombineret  kasko/ansvar-policer og i den tilvalgte køretid!
Du behøver nu ikke længere, at tilkøbe dette DK-vejhjælpsprodukt!  Se under menuen: “Forsikring” – vejhjælp

GDPR
Pr. 25.05.2018 er den nye persondataforordning trådt i kraft. Den er lavet for at sikre dig tilstrækkelig beskyttelse og kontrol over dine persondata. Derfor kan vi oplyse dig, at:

  • at vi til enhver tid kan oplyse dig, hvilke data vi passer på
  • at du til enhver tid kan få oplyst, hvordan vi behandler dine oplysninger
  • at du altid kan få oplyst, hvordan vi indsamler, bruger, og beskytter dine oplysninger
  • at du kan få slettet oplysninger vi opbevarer
  • at vi ALDRIG sælger samt aldrig videregiver dine data til andre end forsikringsgiveren (Lloyd’s)  og evt.  forsikringsbetjenere/skadebehandlere hvor det måtte være relevant for din sagsbehandling af en evt. skade.