Der er følgende faste gebyrer/afgifter hos os:

Alle forsikringsselskaber er pålagt af Staten, at opkræve følgende på motorkøretøjsforsikringer
Skadeforsikringsafgift på kaskoforsikringer og vejhjælp                   1,1 %
Statsafgift på ansvarsforsikring                                                         42,9 %
begge afgifter er incl. i vores oplyste præmier
Garantifonden iht. Finanstilsynet, pr. år opkræves hver police:        kr. 40

RYKKERE
Rykkergebyr for hver rykker ved manglende betaling af præmie     kr. 100
Rykkergebyr for hver rykker ved manglende betaling af selvrisiko   kr. 100

Gebyrer ved udstedelse/ophør af policedokumenter, opkrævninger m.m
Udstedelse af police og ændringer af police (policepenge)             kr. 135
HD F. provisionsgebyr 1 gang pr. år/pr. police                                 kr. 150
Hel årlig præmiebetaling:                                                                  uden tillæg
Halvårlig prræmiebetaling:                                                                5 % præmietillæg
Kvartårlig præmiebetaling:                                                                8 % præmietillæg
Opsigelsesgebyr af en FLEX-leasing police indenfor det 1. år          kr. 600

Opsigelse
Kort opsigelse, løbende måned + 30 dage,  ikraft mere end 1 år     kr. 300       (ikraft mindre end 1 år: kr. 600)
Opsigelse til hovedforfald – 1 måneds varsel før hovedforfald         kr. 0,00

Det er muligt, at tilmelde din præmiebetaling til PBS, se din regning
eller kontakt os og få oplysningerne til Nets, BS Betalingsservice.