Der er følgende faste gebyrer/afgifter hos os:

Alle forsikringsselskaber er pålagt af Staten, at opkræve følgende på motorkøretøjsforsikringer
Skadeforsikringsafgift på kaskoforsikringer og vejhjælp                 1,1 %
Statsafgift på ansvarsforsikring                                                         42,9 %
begge afgifter er incl. i vores oplyste præmier
Garantifonden iht. Finanstilsynet, pr. år opkræves hver police:        kr. 40

RYKKERE
Rykkergebyr for hver rykker ved manglende betaling af præmie     kr. 100
Rykkergebyr for hver rykker ved manglende betaling af selvrisiko   kr. 100

Gebyrer ved udstedelse af policedokumenter, opkrævninger m.m
Udstedelse af police og ændringer af police (policepenge)         kr. 135
H-DCDK provisionsgebyr 1 gang pr. år/pr. police                        kr. 150
Hel årlig præmiebetaling:                                                                  uden tillæg
Halvårlig prræmiebetaling:                                                                5 % præmietillæg
Kvartårlig præmiebetaling:                                                                8 % præmietillæg

Opsigelse
Kort opsigelse, løbende måned + 30 dage,  ikraft mere end 1 år     kr. 200       (ikraft mindre end 1 år: kr. 500)
Opsigelse til hovedforfald – 1 måneds varsel før hovedforfald         kr. 0,00

Det er muligt, at tilmelde din præmiebetaling til PBS, se din regning
eller kontakt os og få oplysningerne til Nets, BS Betalingsservice.

Kommision
HD Forsikring Assurance Agentur ApS, coverholderen, modtager som løn, en kommisionsafregning fra
QBE eller Lloyd’s.