Har du Harley'en?
Så har vi forsikringen

Tegn forsikring

Tegn amerikansk MC eller Harley-Davidson forsikring hos os – vi indtegner via Lloyd’s (Lloyd’s Insurance Company S.A., Brussels)  – som de eneste i Danmark. 

Vores forsikring inkluderer en række fordele, herunder fastpræmie-ordning, gratis vejhjælp i Danmark og Europa for kasko-kunder med køretid, og dækning af motorcykler som Indian, Buell, Boss Hoss og Victory.

Hvis du har kaskoforsikring, skal du have en af følgende godkendte alarmer installeret: 

 • Original Harley-Davidson alarm (SSS fra årgang 2020 og frem)
 • Original INDIAN alarm, fabriksmonteret
 • ABUS Detecto 7000 RS1
 • ABUS Detecto Granit X-Plus 8008
 • ABUS Detecto Granit X-Plus 8077
 • Oxford OF3


Ved tromlebremser med “hul” kan du benytte: 

ABUS Detecto Granit X-Plus 8008 eller Oxford OF3

Se Lloyd’s produktark (IPID) her.

Danmarks stærkeste priser

Særdeles konkurrencedygtige priser og fastpræmie

Stilstandsforsikring

Ikke indregistreret? Så er det muligt, at købe en brand/tyveridækning hos os

Udvidet vejhjælp

Danmarks bedste vejhjælp

Skadefri kørsel

Du kan benytte din anciennitet fra din private bil

Fri kilometer

Du har altid fri kilometer på din forsikring hos HD Forsikring

Standard 9 køremåneder

Du kan vælge mellem 6-12 køremåneder og kun betale for det valgte

Unge-forsikring

Er du fyldt 20 år? Så kan du tegne forsikring hos HD Forsikring

Intet krav om medlemskab af klub

Der kræves ikke medlemskab af klub eller lignende

Oversigt over forsikring

Oversigten er et uddrag fra ipid og er ikke en fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle behov, ønsker og evt. klausuler. Hent ipid her.

Genstande:

 • Din Harley-Davidson (kasko)
 • Fastmonteret tilbehør der er påført begæringen ved indtegningen og som er med på fotoet fra besigtigelsen. (Nyt tilbehør skal meddeles selskabet pr. mail/foto)


Skader:

 • Ansvarsskader er dækket ved personskader op til 124 Mio. kr. (2019) og tingskader op til 25 Mio. kr. (2019) summerne er altid lovbestemt.
 • Kasko
 • Brand, og tyveri (ren stilstand)
 • Dansk Autohjælp i DK er incl. kasko men begrænset til køretiden.
 • Betalingstermin 1,2 eller 4 (termin 2 & 4 mod tillæg)
 • Selvrisiko kan vælges i flere størrelser
 • Transportdækning i stilstandsperioden


Der kan gælde særlige forhold for nogle af tilvalgsdækningerne.

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande der er tilsluttet Grøntkortordningen – med undtagelse af: Irak, Rusland & Ukraine – (FN’s resolutioner/sanktioner).

 • Den første præmie skal betales, når din forsikring træder i kraft og senere præmier på de anførte forfaldsdage.
 • Præmien opkræves via betalingsservice eller indbetalingskort.
 • Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til hovedforfald, hovedforfaldet står på din police.
 • I indtil 14 dage efter afslutningen af en skade, kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel.
 • Kort opsigelse mod gebyr, løbende måned + 30 dage
 • Ved nytegning har du 14 dages fortrydelse, sendes skriftligt til os, gerne via mail – så slettes forsikringen som om du aldrig har haft den.
 • Skade på føreren og førerens ting
 • Skade på ting der tilhører den faste bruger/forsikringstageren
 • Skade på tilkoblet påhængsvogn og lignende – medmindre den er nævnt specifikt i policen
 • Skade som opstår i H-D’ens mekaniske og elektriske dele
 • Slitage af køretøjet, rust, frostsprængning, tæring, ridser.
 • Skade sket ved kap- eller vædeløbskørsel
 • Skade sket mens køretøjet er udlejet eller kørsel mod betaling
 • Tyveri er kun dækket, hvis kravet om alarm er opfyldt
 • Tyveri af afmonteret tilbehør
 • Tasker, vindskærm, dækkes kun, hvis det er opbevaret i aflåst rum
 • Kasko er kun dækket ved gyldigt medlemskab af H-DCDK
 • Tyveri, i stilstand, kun dækket fra den godkendte opbevaringsadresse
 • Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte.
 • Hvis du ændrer i de oplyste risikoforhold (fx alarm, p-sted eller ombygning), skal du give os besked.
 • I tilfælde af skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt. Tyveri, røveri, bortkomst og hærværk skal også anmeldelse til politiet. Ved skader i udlandet som kræver redningsassistance, skal du kontakte SOS hvis du har kaskodækning.

Forsikringens ansvarsdækning træder i kraft den dato, som dit køretøj er indregistreret i Motorregisteret til os, evt. kaskodækning/stilstand træder ligeledes i kraft, når vi har modtaget en forsikringsbegæring som opfylder kravene for tegning af kasko. Kasko kræver at vores vurderingsmand har besøgt dig inden 3 uger – ellers bortfalder kaskodækningen.

Forsikringen gælder frem til næste hovedforfald, og fortsætter automatisk, hvis den ikke skriftligt opsiges af dig eller os, med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb. Forsikringen ophører automatisk ved afmelding af nummerplade/ejerskifte iht. datoen hos DMR.

Tillægsforsikring

Vi tilbyder forskellige tillægsforsikringer, som du kan tilkøbe for ekstra tryghed. Kontakt os for at få mere information og et tilbud.

Transportdækning: Hvis du har brug for at transportere din Harley-Davidson i en trailer, bil eller varevogn, kan du tilkøbe vores transportdækning. Den dækker eventuelle skader, som kan opstå under transporten, mens din motorcykel er i stilstand.

Bakkens åbning: Hvis du planlægger at deltage i Bakkens Åbning, kan du også bestille en gratis tillægsforsikring hos os. Du skal dog sørge for at bestille den i god tid, og vi skal godkende din anmodning, inden du kører. 

Kørsel i udlandet

Vi sørger for at dække dig og din motorcykel i Europa. Vores forsikring dækker alle lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen, med undtagelse af Irak, Ukraine, Hviderusland og Rusland på grund af FN’s Sikkerhedsråds resolutioner.

Hvis du har en kaskoforsikring på dit køretøj som privatkunde, kan du få vejhjælp og assistance i udlandet gennem SOS International med det røde kort. Det giver dig også nyttige oplysninger, hvis du får brug for hjælp under turen.

Husk, at påhængskøretøjer også skal have kaskoforsikring for at være omfattet af SOS-ordningen, hvis du tager dem med til udlandet. Du kan downloade det røde kort for hvert køretøj med kaskoforsikring på www.sos.eu.

Det grønne kort fungerer som bevis for, at du har tegnet ansvarsforsikring på din motorcykel. Det er ikke nødvendigt at have det med til alle lande – læs mere på www.dfim.dk.