Persondatapolitik

Her kan du læse om vores retningslinjer for behandling af personoplysninger. Politikken er opdateret den 1. november 2022.

Behandling af persondata
Vi registrerer de personoplysninger, du selv afgiver her på siden, når du f.eks. anvender vores online begæring, tilmelder dig nyhedsbreve, deltager i konkurrencer. Det kan f.eks. være oplysninger om navn, adresse, e-mail, CPR-nummer og forsikringer i andre selskaber, hvis du anmoder om at modtage tilbud eller køber en forsikring her på siden. Vi indhenter under visse omstændigheder oplysninger om skader og evt. opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber for at vurdere hvilke vilkår, vi kan tilbyde dig. Der indhentes også oplysninger fra offentligt tilgængelige registre, eksempelvis fra det Centrale Personregister til opdatering af adresseoplysninger m.v. Hvis du ikke accepterer vores tilbud sletter vi dine personoplysninger senest efter 3 måneder. Hvis du tegner en forsikring hos os, gemmer vi dine oplysninger så længe det er nødvendigt. Hvis du anmelder en skade på siden, gemmer vi de oplysninger du selv afgiver og vi opbevarer dem så længe de er nødvendige for behandlingen af din skade og dit forsikringsforhold.

HD Forsikring Assurance Agentur ApS indsamling og behandling af personoplysninger
Vi indsamler de oplysninger om kunder og skadelidte, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter og andre tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader. Vi gemmer oplysningerne hos HD Forsikring Assurance Agentur ApS med henblik på administration, rådgivning og markedsføring. Det kan f.eks. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier Udover de oplysninger du selv afgiver som kunde, kan vi modtage oplysninger fra andre, hvis du har givet samtykke. Vi indhenter endvidere oplysninger fra det Centrale Personregister samt fra andre offentligt tilgængelige registre. Vi sletter alle oplysninger om dig, så snart de ikke længere er nødvendige.

Videregivelse af personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger fortroligt. Vi kan dog ifølge lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. i medfør af skattekontrolloven. Desuden videregiver vi i visse tilfælde oplysninger om dig, når vi har dit særskilte samtykke. Hvis du ikke har givet samtykke til videregivelse, videregives dine kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed og persondataloven. Såfremt du misligholder dine betalingsforpligtelser over for HD Forsikring Assurance Agentur ApS, har HD Forsikring Assurance Agentur ApS mulighed for at videregive oplysning herom til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i henhold til de regler, der gælder derfor.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger du afgiver på computere, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Indsigt i vores behandling af personoplysninger
Overensstemmelse med reglerne i persondataloven, oplyser vi gerne, hvilke oplysninger, vi har indhentet om dig. Hvis du ønsker at vide hvilke oplysninger vi har om dig eller hvis du vil anmode om sletning af oplysninger eller rettelse af eventuelle fejlregistreringer, skal du blot

en skriftlig forespørgsel med dit person- og/eller policenummer til denne adresse: HD Forsikring Assurance Agentur ApS. Gl. Lyngvej 2, 4600 Køge

Vilkår for brug
HD Forsikring Assurance Agentur ApS har alle rettigheder til indholdet på hjemmesiden, som alene må anvendes til personlig brug. Medmindre HD Forsikring Assurance Agentur ApS har givet forudgående og skriftlig tilladelse, er enhver form for kommerciel brug af indholdet på hjemmesiden forbudt. Enhver automatiseret indsamling eller lagring, herunder web scraping, crawling eller data mining, vedrørende indholdet af hjemmesiden eller vedrørende oplysninger, der kan beregnes eller udledes fra hjemmesiden, anses for ulovlig kommerciel brug.